Chat with us, powered by LiveChat

Trận 22 CPC2 Ngày 01/05/2024 – Anh Mỹ Liều Và Anh Lượm Xổ Đá 50

Trận 22 CPC2 ngày 01/05/2024 giữa điều lửa của anh Mỹ Liều và bướm vàng của anh Lượm

Trạng gà: chênh lệch hơn 1 chấm

Gà đỏ: anh Mỹ Liều 3200g

Gà xanh: anh Lượm 3100g

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *