Chat with us, powered by LiveChat

Trận 22 CPC3 13/06/2024 – Gà Anh Duy Đá Cực Máu Hạ Knock Out Đối Thủ

Trận 22 CPC3 13/06/2024 giữa gà anh Duy và gà anh Tuấn, gà anh Duy cực chiến hạ gục gà anh tuấn nằm tại chỗ vẫn chụp đá tới tấp.

Trạng gà: chênh lệch 180g

Gà đỏ của anh Duy 2740g

Gà xanh của anh Tuấn 2560g

Đá ăn 8 xổ 100 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *