Chat with us, powered by LiveChat

Trận 22 Giải CPC1 10/06/2024 – Gà Xanh Anh Ba Trà Cú Quá Đẳng Cấp

Trận 22 Giải CPC1 10/06/2024 giữa gà anh Minh ST và gà của anh Ba T.Cú, gà đỏ bị gà xanh đá không né được phát nào ói mau ngay lập tức.

Trạng gà: đồng trạng 2430g

Gà đỏ của anh Minh ST

Gà xanh của anh Ba T.Cú

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *