Chat with us, powered by LiveChat

Trận 23 CPC1 04/06/2024 – Phương Tóc Dài Gặp Phải Đối Thủ Cứng Cựa

Trận 23 CPC1 04/06/2024 giữa anh Danh Vĩnh Long và anh Phương Tóc Dài. Trận đấu này anh Phương Tóc Dài gặp phải đối thủ quá cứng cựa đành phải thua tâm phục trước gà đỏ của anh Danh.

Trạng gà: chênh lệch 100g

Gà đỏ nặng 3400g của anh Danh Vĩnh Long

Gà xanh nặng 3300g của anh Phương Tóc Dài

Đá đồng xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *