Chat with us, powered by LiveChat

Trận 23 CPC3 06/07/2024 – Anh Phát SG Ngăn Cản Thành Công Anh Hai HM

Trận 23 CPC3 06/07/2024 giữa anh Hai Hóc Môn và anh Phát Sài Gòn, cánh gà anh Phát SG đá quá hay thành công ngăn cản chuỗi thắng thứ 4 của anh Hai HM.

Trạng gà: đồng trạng 2950g

Gà đỏ của anh Hai HM

Gà xanh của anh Phát SG

Đá đồng xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *