Chat with us, powered by LiveChat

Trận 24 CPC1 04/07/2024 – Gà Anh Mỹ Liều Dí Bạc Và Cái Kết Bất Ngờ

Trận 24 CPC1 04/07/2024 giữa anh Cường và anh Mỹ Liều, gà anh Mỹ dí bạc ghê quá và cái kết bất ngờ cho anh Mỹ.

Anh Cường gà đỏ trạng 2800g đá ăn 9

Anh Mỹ gà xanh trạng 2700g

Xổ đá 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *