Chat with us, powered by LiveChat

Trận 24 CPC3 08072024 – Gà Hiển Long Xuyên Đá 3 Chân Lụm Phước CT

Trận 24 CPC3 08/07/2024 giữa anh Phước Cần Thơ và anh Hiển Long Xuyên, cánh gà anh Hiển LX đá quá đẳng cấp khi mới đá 3 chân đã phải bưng gà anh Phước CT ra.

Trạng gà: đồng trạng 2950g

Gà đỏ của anh Phước CT

Gà xanh của anh Hiển

Đá đồng xổ 300 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *