Chat with us, powered by LiveChat

Trận 25 CPC2 28/06/2024 – Bảo Sting Thất Bại Ở Chuỗi Thắng Thứ 5

Trận 25 CPC2 28/06/2024 giữa anh Tí và anh Bảo Sting, cuối cùng thì anh Tí cũng đã ngăn cản được chuỗi thắng của Bảo Sting và đây cũng là trận thua đầu tiên của Bảo Sting trong ngày hôm nay, thật sự quá đẳng cấp.

Trạng gà: chênh lệch 70g

Gà đỏ nặng 2770g của anh Tí

Gà xanh nặng 2700g của anh Bảo Sting

Đỏ đá ăn 9 xổ 50 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *