Chat with us, powered by LiveChat

Trận 25 CPC2 Ngày 19/05/2024 – Anh Thái Và Phúc Bình Dương Đá Xổ 50

Trận 25 CPC2 ngày 19/05/2024 giữa gà chuối của anh Thái và gà điều của chú Phúc Bình Dương cáp đá xổ 50 triệu kịch tính đến từng giây.

Trạng gà: chênh lệch 1.3

Gà đỏ của anh Thái nặng 3100g

Gà xanh của chú Phúc Bình Dương nặng 2970g

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *