Chat with us, powered by LiveChat

Trận 25 CPC3 13/06/2024 – Bướm Úa Anh Bảo Sting Bị Đâm Không Thở Nổi

Trận 25 CPC3 13/06/2024 giữa gà anh Bảo Sting và gà anh Phong, 2 con gà bướm đâm nhau như chĩa, bướm úa của anh Phong đâm bướm úa của anh Bảo thở không kịp.

Trạng gà: đồng trạng 3100g

Gà đỏ của anh Bảo

Gà xanh của anh Phong

Đá đồng xổ 100 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *