Chat with us, powered by LiveChat

Trận 26 CPC1 03/06/2024 – Gà AZ888 Đá Như Máy, Đâm Gãy Giò Đối Thủ

Trận 26 CPC1 03/06/2024 giữa anh Ton và AZ888, gà của AZ888 đá quá mãnh liệt khiến cho gà đối thủ liệt luôn 1 chân và giành chiến thắng.

Trạng gà: đồng trạng 2400g

Gà đỏ của anh Ton

Gà xanh của AZ888

Đá đồng xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *