Chat with us, powered by LiveChat

Trận 26 CPC2 26/04/2024 – Khi Hai Máy Chém Gặp Nhau

Trận 26 bồ gà CPC2 ngày 26/04/2024 giữa anh Mỹ Liều (gà xanh) đá với anh Phước Đồng Tháp (gà đỏ) xổ đá 50 triệu

Gà xanh anh Mỹ liều nặng 3350g

Gà đỏ anh Phước Đồng Tháp nặng 3500g

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *