Chat with us, powered by LiveChat

Trận 27 CPC2 07/06/2024 – Xanh Mòng Lá Đá Hang Cua Quá Hiểm

Trận 27 CPC2 07/06/2024

Trạng gà: chênh lệch 150g

Gà đỏ của anh Tài

Gà xanh của anh Bảo Sting

Đỏ đá ăn 7 xổ 50 triệu

Trận đấu giữa anh Tài và anh Bảo Sting, gà anh Bảo bị đâm liên hoàn ói ra máu và nằm xuống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *