Chat with us, powered by LiveChat

Trận 27 CPC2 Ngày 19/05/2024 – Anh Đạt Và Anh Phúc Xổ Đá 50

Trận 27 CPC2 ngày 19/05/2024 giữa anh Đạt và anh Phúc cáp đá xổ 50 triệu, trạng gà chênh lệch khá lớn nên anh Đạt đá ăn 85

Trạng gà: chênh lệch 4 chấm

Meron: anh Đạt 4300g

Wala: anh Phúc 3900g

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *