Chat with us, powered by LiveChat

Trận 27 Giải CPC2 30/06/2024 – Gà C3 Đá 3 Chân Gãy Cổ Gà Anh Thọ ĐN

Trận 27 giải CPC2 30/06/2024 giữa Bồ Gà C3 và anh Thọ Đồng Nai, cánh gà chuối của Bồ Gà C3 đá quá đẳng cấp khi mới nạp 3 chân đã gãy cổ gà bướm của anh Thọ ĐN.

Trạng gà: đồng trạng 3000g

Gà đỏ của Bồ Gà C3

Gà xanh của anh Thọ Đồng Nai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *