Chat with us, powered by LiveChat

Trận 28 CPC1 30/05/2024 – Anh Mỹ Đụng Độ Giống Gà Đen Của Duyên Ti

Trận 28 CPC1 30/05/2024 là trận đụng độ của anh Mỹ Liều gặp anh Tư, chiến kê mà anh Tư cho xuất trận là giống gà Hmong (giống gà đen như của anh Duyên Ti) nên chỉ có thể nói là quá đen cho anh Mỹ.

Trạng gà: đồng trạng 3600g

Anh Mỹ thả gà đỏ

Anh Tư thả gà xanh

Xổ đá 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *