Chat with us, powered by LiveChat

Trận 28 CPC3 24/06/2024 – Bảo Sting Khắc Tinh Của Duyên Ti

Trận 28 CPC3 24/06/2024 giữa anh Bảo Sting và anh Duyên Ti, chắc chắn hôm nay là 1 ngày đặc biệt dành riêng cho anh Bảo Sting khi chấp 1 cựa trên, 1 cựa dưới vẫn ăn gọn anh Duyên Ti.

Trạng gà: đồng trạng 3000g

Gà đỏ của anh Bảo Sting

Gà xanh của anh Duyên Ti

Xanh đá ăn 9 xổ 300 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *