Chat with us, powered by LiveChat

Trận 28 Giải CPC3 08/07/2024 – Trận Mở Màn Duyên Ti Gặp Dự Bảo Lộc

Trận 28 giải CPC3 08/07/2024 giữa anh Dự Bảo Lộc và anh Duyên Ti, cánh gà của anh Dự BL đá quá đẳng cấp khi mới nạp mấy chân thì gà anh Duyên Ti đã bị gãy giò và bỏ chạy.

Trạng gà: đồng trạng 3400g

Gà đỏ của anh Dự BL

Gà xanh của anh Duyên Ti

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *