Chat with us, powered by LiveChat

Trận 3 CPC1 04/06/2024 – Pha Quay Xe Khó Hiểu Của Gà Anh Tuấn BH

Trận 3 CPC1 04/06/2024 giữa anh Tuấn Hóc Môn và anh Tuấn Biên Hoà, gà xanh anh Tuấn BH quay đầu bỏ chạy trước gà của Tuấn HM.

Trạng gà: đồng trạng 3500g

Gà đỏ của anh Tuấn Hóc Môn

Gà xanh của anh Tuấn Biên Hoà

Đá đồng xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *