Chat with us, powered by LiveChat

Trận 3 CPC1 06/06/2024 – Anh Phước CT Đụng Độ Với Anh Công CC

Trận 3 CPC1 06/06/2024

Trạng gà: chênh lệch 100gram

Gà đỏ 3600g của anh Phước Cần Thơ

Gà xanh 3500g của anh Công Củ Chi

Đỏ đá ăn 9 xổ 30 triệu

Trận gà giữa anh Phước Cần Thơ và anh Công Củ Chi, một trận đấu bị gà đỏ của anh Phước CT áp đảo từ đầu trận khi cựa đâm tới tấp khiến cho gà anh Công Củ Chi nằm ói liệt tại chỗ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *