Chat with us, powered by LiveChat

Trận 3 CPC1 16/06/2024 – Anh Bảo Sting Kỵ Màu Anh Tám

Trận 3 CPC1 16/06/2024 giữa gà anh Tám và anh Bảo Sting, gà của anh Bảo Sting kỵ màu gà anh Tám bị đá lên bờ xuống ruộng, thua tâm phục khẩu phục.
Trạng gà: chênh lệch 260g
Gà đỏ nặng 3050g của anh Tám
Gà xanh nặng 2790g của anh Bảo Sting
Đỏ đá ă 7 xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *