Chat with us, powered by LiveChat

Trận 3 CPC2 02/06/2024 – Bảo Sting Thua Ngay Trận Đầu Ra Quân

Trận 3 CPC2 02/06/2024 giữa gà anh Trí và anh Bảo Sting, gà anh Bảo thua ngay trận đầu ra quân

Trạng gà: chênh lệnh 230g

Anh Trí thả gà đỏ

Anh Bảo Sting thả gà xanh

Đỏ đá ăn 9 xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *