Chat with us, powered by LiveChat

Trận 3 CPC2 03/07/2024 – Gà Bảo Sting Chồng Độ 4 Cái Hôm Trước Ra Trận

Trận 3 CPC2 03/07/2024 là trận đấu giữa anh Trí và anh Bảo Sting, trận này anh Bảo tiếp tục cho gà bông chồng độ ăn 4 cái ngày 26/06 ra trận và tiếp tục mang về 1 chiến thắng.

Đồng trạng gà 2940g

Anh Trí gà đỏ

Anh Bảo gà xanh

Xổ đá 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *