Chat with us, powered by LiveChat

Trận 3 CPC2 05/06/2024 – Mẻ Bướm Huyền Thoại Của Anh Bảo Sting Ra Trận

Trận 3 CPC2 05/06/2024 giữa anh Bé và anh Bảo Sting, lần này ra trận lại là mẻ bướm huyền thoại của anh Bảo Sting tuy yếu ký hơn gà anh Bé tận 500g nhưng vẫn đánh bại luôn gà của anh Bé. Đúng là mẻ bướm huyền thoại này không làm anh em thất vọng.

Trạng gà: chênh lệch 500g

Gà đỏ nặng 3160 của anh Bé

Gà xanh nặng 2660 của anh Bảo Sting

Đỏ đá ăn 7 xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *