Chat with us, powered by LiveChat

Trận 3 CPC2 07/07/2024 – Gà Bảo Sting Đá 3 Chân Có Kết Quả

Trận 3 CPC2 07/07/2024 giữa anh Dư Bến Lức và anh Bảo Sting, mẻ gà của ông hoàng Wala Bảo Sting đá quá đẳng cấp khi mới đá 3 chân đã có luôn kết quả.

Trạng gà: đồng trạng 3050g

Gà đỏ của anh Dư Bến Lức

Gà xanh của anh Bảo Sting

Đá đồng xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *