Chat with us, powered by LiveChat

Trận 3 CPC2 Ngày 05/05/2024 – Anh Tâm Gặp Anh Bảo Sting Xổ Đá 50

Trận 3 CPC2 ngày 05/05/2024 giữa anh Tâm (gà đỏ) đá với anh Bảo Sting (gà xanh) xổ đá 50

Trạng gà: chênh lệch hơn 2 chấm

Gà đỏ anh Tâm nặng 3240g

Gà xanh anh Bảo nặng 3000g

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *