Chat with us, powered by LiveChat

Trận 3 CPC3 08/07/2024 – Mẻ Gà Bướm Bảo Sting Đá 1 Chân Hạ Đối Thủ

Trận 3 CPC3 08/07/2024 giữa anh Tuấn và anh Bảo Sting, mẻ gà bướm của anh Bảo Sting ra trận đá 1 chân hạ luôn gà đối thủ quá đẳng cấp.

Trạng gà: chênh lệch 100g

Gà đỏ nặng 3300g của anh Tuấn

Gà xanh nặng 3200g của anh Bảo Sting

Đỏ đá ăn 9 xổ 100 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *