Chat with us, powered by LiveChat

Trận 31 CPC1 07/05/2024 – Anh Huy Gặp Anh Tư [Chồng 3 Độ Còn Chấp]

Mặc dù trạng gà của anh Huy hơn gà của anh Tư nhưng đã trải qua 2 trận liên tục trong ngày và chấp thêm đá 2 cựa trên, cùng xem chú gà khét này thể hiện thế nào ở độ 3.

Trận 31 CPC1 07/05/2024 là trận đá xổ chồng 3 độ liên tục trong ngày của chiến kê khét mồng dâu (Anh Huy)

Anh Huy đã ăn 2 độ ở trận 18 và trận 24 trong cùng một ngày lại tiếp tục sẽ đụng độ gà chuối của anh Tư xổ đá 30 triệu

Trạng gà: chênh lệch 2.4g

Gà đỏ: anh Tư nặng  2360g

Gà xanh: anh Huy (chồng độ 3) nặng 2600g

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *