Chat with us, powered by LiveChat

Trận 31 CPC3 07/07/2024 – Gà Anh Tọt Chồng Độ, Anh Thanh Cố Cầm Hòa

Trận 31 CPC3 07/07/2024 giữa gà anh Thanh Gò Công và anh Tọt, cánh gà anh Tọt chồng độ đá quá hay nhưng lại để gà anh Thanh GC cố gắng cầm hòa được.

Trạng gà: đồng trạng 2950g

Gà đỏ của anh Thanh GC

Gà xanh của anh Tọt

Đá đồng xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *