Chat with us, powered by LiveChat

Trận 32 CPC2 05/07/2024 – Gà Bảo Sting Gặp Phải Cọp

Trận 32 CPC2 05/07/2024 giữa anh Châu và anh Bảo Sting, cánh gà của anh Bảo Sting tiếp tục bại trận sau khi gặp cánh gà cọp của anh Châu đá quá đẳng cấp.

Trạng gà: đồng trạng 3400g

Gà đỏ của anh Châu

Gà xanh của anh Bảo Sting

Đá đồng xổ 50 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *