Chat with us, powered by LiveChat

Trận 32 CPC3 27/06/2024 – Gà Anh Tin Nhìn Như Gà Đòn, Đá 2 Chân Hốt Bạc

Trận 32 CPC3 27/06/2024 giữa anh Vũ Bến Tre và anh Tin ĐH, gà anh Vũ BT chấp 2 cựa trên, gà anh Tin ĐH nhìn tựa như gà đòn nhưng đá cựa quá ác. đá 2 chân lụm lúa luôn.

Trạng gà: chênh lêch 220g

Gà đỏ nặng 2720g của anh Vũ BT

Gà xanh nặng 2500g của anh Tin ĐH

Đá đồng xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *