Chat with us, powered by LiveChat

Trận 32 Đá Giải CPC3 27/05/2024 – Casino999 Đụng Độ Anh Dự Bảo Lộc

Trận 32 đá giải CPC3 27/05/2024 giữa Casino999 và anh Dự Bảo Lộc

Trạng gà: đồng trạng 3600g

Casino999 gà đỏ

Anh Dự Bảo Lộc gà xanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *