Chat with us, powered by LiveChat

Trận 32 Giải CPC3 13/06/2024 – Gà Anh Ba Trà Cú Đâm Cựa Quá Tịch

Trận 32 Giải CPC3 13/06/2024 giữa anh Ba Trà Cú và gà anh Hòa, gà của anh Ba quá khỏe đâm một cước tiễn gà xanh của anh Hòa về Đức Hòa

Trạng gà: đồng trạng 3100g

Gà đỏ của anh Ba Trà Cú

Gà xanh của anh Hòa Đức Hoà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *