Chat with us, powered by LiveChat

Trận 33 CPC3 06/07/2024 – Anh Bé Thơ Cầm Hòa Anh Hai HM Thành Công

Trận 33 CPC3 06/07/2024 giữa anh Hai Hóc Môn và anh Bé Thơ, trận đấu siêu kịch tính và hồi hộp đến giây phút cuối cùng khi 2 chiến kê đều ngang tài, ngang sức.

Trạng gà: chênh lệch 130g

Gà đỏ nặng 3730g của anh Hai HM

Gà xanh nặng 3600g của anh Bé Thơ

Đỏ đá ăn 9 xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *