Chat with us, powered by LiveChat

Trận 35 CPC2 29/05/2024 – Gà Anh Bảo Sting Đá Như Máy Khâu [Chồng Độ]

Trận 35 CPC2 29/05/2024 là trận chồng độ của anh Vũ với anh Bảo Sting, mặc dù thua trạng nhưng gà anh Bảo Sting vẫn chứng tỏ được đẳng cấp của mình.

Trạng gà: đỏ nặng hơn 4 chấm

Anh Vũ thả gà đỏ nặng 2750g

Anh Bảo thả gà xanh nặng 2350g

Đỏ chấp 2 cây trên xổ đá 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *