Chat with us, powered by LiveChat

Trận 36 CPC2 10/07/2024 – Anh Bảo Sting Tiếp Tục Trên Màu Anh Mỹ Liều

Trận 36 CPC2 10/07/2024 giữa anh Bảo Sting và anh Phát, thả gà cho đội anh Phát là anh Mỹ Liều. Trận đấu này anh Bảo Sting tiếp tục thể hiện đẳng cấp nài gà trước anh Mỹ.

Trạng gà: đồng trạng 3200g

Gà đỏ của anh Bảo Sting

Gà xanh của anh Phát

Đá đồng xổ 50 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *