Chat with us, powered by LiveChat

Trận 37 CPC2 09/06/2024 – Gà Anh Tâm Chấp 2 Cựa Trên Và Cái Kết

Trận 37 CPC2 09/06/2024 giữa anh Tâm và anh Bảo Sting. Gà đỏ quá tự tin khi chấp gà xanh 2 cựa trên và sau đó phải nhận cái kết đăng khi gà xanh thắng ngược.

Trạng gà: chênh lệch 150g

Gà đỏ nặng 2850g của anh Tâm

Gà xanh nặng 2700g của anh Bảo Sting

Đá đồng xổ 50 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *