Chat with us, powered by LiveChat

Trận 37 CPC2 10/07/2024 – Anh Bảo Sting Thất Thủ Trước Gà Anh Cấm

Trận 37 CPC2 10/07/2024 giữa anh Cấm và anh Bảo Sting, cánh gà khét của anh Cấm đá đòn quá hiểm khiến gà úa của anh Bảo Sting phải nằm luôn tại chỗ.

Trạng gà: chênh lệch 350g

Gà đỏ nặng 3700g của anh Cấm

Gà xanh nặng 3350g của anh Bảo Sting

Đá đồng xổ 50 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *