Chat with us, powered by LiveChat

Trận 37 CPC2 12/06/2024 – Anh Cấm Chồng Độ Đánh Bại Gà Bảo Sting

Trận 37 CPC2 12/06/2024 giữa gà anh Cấm và gà anh Bảo, gà đỏ chồng độ tiếp tục đánh bại gà xanh của anh Bảo Sting thả.

Trạng gà: chênh lệch 160g

Gà đỏ nặng 3000g của anh Cấm

Gà xanh nặng 2840g của anh Bảo Sting

Đá đồng xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *