Chat with us, powered by LiveChat

Trận 37 CPC2 26/06/2024 – Kỷ Lục Bảo Sting Gà Bông Chồng Độ Ăn 4 Cái

Trận 37 CPC2 26/06/2024 giữa anh Thọ và anh Bảo Sting, hôm nay chắc là 1 ngày đầy ấn tượng đối với anh Bảo Sting và cũng như các sư kê đang theo dõi anh. Gà điều bông tiếp tục được đưa ra chồng độ cái thứ 4 và vẫn giành chiến thắng quá đẳng cấp.

Trạng gà: chênh lệch 200g

Gà đỏ nặng 3100g của anh Thọ

Gà xanh nặng 2900g của anh Bảo Sting

Đá đồng xổ 50 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *