Chat with us, powered by LiveChat

Trận 38 CPC3 06/07/2024 – Gà Điều Anh Xuân Đâm Dập Như Máy Khâu

Trận 38 CPC3 06/07/2024 giữa anh Hai Hóc Môn và anh Xuân, cánh gà điều của anh Xuân đá đâm dập dập như máy khâu khiến gà Hai HM không chống cự nổi.

Trạng gà: đồng trạng 3100g

Gà đỏ của anh Hai HM

Gà xanh của anh Xuân

Đá đồng xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *