Chat with us, powered by LiveChat

Trận 38 CPC3 08/07/2024 – Hiển Long Xuyên Hạ Toàn Trắng Dễ Dàng

Trận 38 CPC3 08/07/2024 giữa anh Toàn Trắng Trà Vinh và anh Hiển Long Xuyên, đẳng cấp của cánh gà anh Hiển LX khi đá 1 chân gà anh Toàn Trắng TV đã bị gãy giò và thắng dễ dàng.

Trạng gà: đồng trạng 2950g

Gà đỏ của anh Toàn Trắng TV

Gà xanh của anh Hiển Long Xuyên

Đá đồng xổ 200 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *