Chat with us, powered by LiveChat

Trận 39 CPC2 10/07/2024 – Gà Điều Của Anh Tú Đá Quá Khét

Trận 39 CPC2 10/07/2024 giữa anh Hiền Tây Ninh và anh Tú, cánh gà điều của anh Tú quá khôn khéo đá cho gà khét của anh Hiền TN không có cơ hội để chống cự lại.

Trạng gà: đồng trạng 1300g

Gà đỏ của anh Hiền TN

Gà xanh của anh Tú

Đá đồng xổ 50 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *