Chat with us, powered by LiveChat

Trận 39 CPC3 06/07/2024 – Gà Anh Tiên Đồng Nai Công Hay, Thủ Tốt

Trận 39 CPC3 06/07/2024 giữa anh Vinh và anh Tiên Đồng Nai, trận gà quá hấp dẫn khi 2 chiến kê đều đá hay nhưng gà anh Tiên ĐN thủ quá tốt còn tất công thì chắc cựa.

Trạng gà: đồng trạng 3700g

Gà đỏ của anh Vinh

Gà xanh của anh Tiên ĐN

Đá đồng xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *