Chat with us, powered by LiveChat

Trận 4 CPC1 09/07/2024 – Gà Chuối Hải BT Đá Gà Khét Mỹ Liều Bỏ Chạy

Trận 4 CPC1 09/07/2024 giữa anh Mỹ Liều và anh Hải Bến Tre, mẻ gà chuối của anh Hải BT đá quá hay cựa đâm dính dính khiến gà khét của anh Mỹ Liều phải bỏ chạy.

Trạng gà: chênh lệch 120g

Gà đỏ nặng 300g của anh Mỹ Liều

Gà xanh nặng 2880g của anh Hải BT

Đỏ đá ăn 9 xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *