Chat with us, powered by LiveChat

Trận 4 CPC1 11/07/2024 – Gà Anh Tân Hạ Đẹp Gà Anh Dự Hóc Môn

Trận 4 CPC1 11/07/2024 giữa anh Dự Hóc Môn và anh Tân Tiền Giang, mẻ gà của anh Tân TG đá cựa quá hiểm hạ gục cánh gà anh Dự HM 1 cách dễ dàng.

Trạng gà: đồng trạng 2900g

Gà đỏ của anh Dự HM

Gà xanh của anh Tân TG

Đá đồng xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *