Chat with us, powered by LiveChat

Trận 4 CPC1 Ngày 28/05/2024 – Anh Tám Và Anh Mỹ Liều Xổ Đá 30

Trận 4 CPC1 ngày 28/05/2024 giữa anh Tám và anh Mỹ Liều cáp xổ đá 30 triệu

Trạng gà: đồng trạng 3200g

Anh Tám thả gà đỏ

Anh Mỹ Liều thả gà xanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *