Chat with us, powered by LiveChat

Trận 4 CPC2 05/07/2024 – Gà Anh Hiếu Đá Không Cho Đối Thủ Cơ Hội

Trận 4 CPC2 05/07/2024 giữa anh Hiếu và anh Thanh, cánh gà bướm của anh Hiếu đá quá hay không cho gà anh Hiếu có cơ hội phản đòn.

Trạng gà: chênh lệch 100g

Gà đỏ nặng 3200g của anh Hiếu

Gà xanh nặng 3100g của anh Thanh

Đỏ đá ăn 9 xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *