Chat with us, powered by LiveChat

Trận 4 CPC2 07/07/2024 – Gà Anh Thanh Bị Xem Thường Và Cái Kết

Trận 4 CPC2 07/07/2024 giữa anh Thanh Thủ Đức và anh Phước Đồng Tháp, cánh gà của anh Thanh Thủ Đức bị đánh giá là kém hơn so với gà của anh Phước ĐT nhưng cái kết ăn ngược.

Trạng gà: chênh lệch 100g

Gà đỏ nặng 3500g của anh Thanh TĐ

Gà xanh nặng 3400g của anh Phước ĐT

Đỏ đá ăn 9 xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *