Chat with us, powered by LiveChat

Trận 4 CPC2 12/06/2024 – Gà Anh Sơn Đâm 1 Cựa Đối Thủ Gục Tại Chỗ

Trận 4 CPC2 12/06/2024 giữa gà anh Sơn và gà anh Vinh, gà đỏ tung đòn nhất cước định giang sơn đâm 1 cựa khiến gà xanh giãy đành đạch gục ngay tại chỗ.
Trạng gà: đồng trạng 3400g
Gà đỏ của anh Sơn
Gà xanh của anh Vinh
Đá đồng xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *